Přípravě půdy pro pěstování skalniček věnujte mimořádnou pozornost


Pro pěstování skalniček jsou rozhodující zejména tři faktory – dostatek světla, zálivky (vody) a optimální druh půdy. Zatímco prvním dvěma faktorům se rostliny dokážou poměrně dobře přizpůsobit, o půdě to v takové míře neplatí. Provzdušňování a přiměřená závlaha pro pohyb a podporu mnoha mikroorganismů je sice velmi důležitá, ale naprosto zásadní je její složení. Složení půdy má určité fyzikální a chemické vlastnosti a ty jsou pro mnoho rostlinných druhů odlišné. Z fyzikálních vlastností jmenujme vodní výpar, propustnost zeminy, vzdušnost, pórovitost a kapacitu zachycení vody, z těch chemických jsou nejdůležitějším měřítkem zásaditost a kyselost.
plazivá skalnička

Vápnomilné a vápnostřežné skalničky

 U skalniček rovněž rozlišujeme vztah k vápníku, ty které jej vyžadují, jsou tzv. vápnomilné, ty ostatní jsou vápnostřežné. Životní podmínky rostlin bychom tedy měli brát v potaz vždy, jestliže uvažujeme o vysazování do zahradní skalky. Ohledně chemického složení půdy je to někdy doslova alchymie a sázet bez rozmyslu jeden druh vedle druhého se nevyplácí. Proto je teoretická příprava nesmírně důležitá, ne každá z nich miluje vápencovou půdu, některým naopak může vyhovovat křemičité složení, jiným může vadit vyšší obsah chloridu sodného a draselného v půdě, další jsou velmi citlivé na těžké kovy, např. měď nebo olovo.
oranžová rostlina

Základní druhy půdy

Většina skalniček se však spokojí s čerstvě hnojenou zahradní půdou, a to pouze přírodními hnojivy, nikoliv průmyslovými. Písčitá půda je velmi lehká, ale propouští vodu a lze ji kombinovat se zahradním kompostem, rašelinou nebo kravincem.
Těžkou jílovitou zeminu pak můžeme odlehčit rašelinou nebo zetlelým koňským hnojem, rašelinou a malým množstvím hrubozrnného písku.
Drnovka – některé rostliny ji vyžadují. Vyrobíme ji tak, že vrstvíme na sebe travní drny travou dolů, anebo mezi dvě vrstvy drnů travou k sobě vkládáme směs rašeliny a hovězího hnoje. Namísto hnoje někdy poslouží zetlelý zahradní kompost.